Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

facebook twitter

Dzisiaj w Sejmie omawialiśmy sprawozdanie z realizacji „Krajowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” za rok 2013, wobec którego przedstawiłam swoje krytyczne stanowisko. Po raz kolejny musiałam stwierdzić, że polski system nadal nie jest wystarczająco dobrze dostosowany do reagowania na akty przemocy. Nie radzimy sobie z przemocą, zarówno działania profilaktyczne i interwencyjne jak i  mechanizmy wsparcia wobec ofiar przemocy nadal nie działają tak jak powinny.

Trudno jest nam prawidłowo gromadzić dane statystyczne dające faktyczny obraz problemu. To na ich podstawie dobrze jest budować nie tylko krajowe ale przede wszystkim lokalne programy przeciwdziałania przemocy. W poziomie wiedzy istnieją poważne luki na temat przemocy wobec kobiet, dlatego sprawozdanie za rok 2013 jest być dokumentem dającym pełen obraz zjawiska przemocy w naszym kraju.

W temacie przemocy wciąż żywe są stereotypy. W badaniach katowickiej Szkoły Policji wskazano, że niemal 30 % osób uważa, że to zachowanie kobiety prowokuje sprawcę przemocy, a w efekcie to stwierdzenie prowadzi do pomniejszenia winy sprawcy!

Ponadto minęły cztery lata od nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a nie zwiększyła się skuteczność podejmowanych działań przez administracje publiczną w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Również kontrola przeprowadzona przez NIK ukazała nieudolność w funkcjonowaniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Przykładowo, liczba wypełnionych formularzy „Niebieskiej Karty” spadła o niemal 40%, lecz informacja ta tylko na pozór może budzić entuzjazm.  Powodu tej zmiany można doszukiwać się niestety jedynie w złym działaniu nowych rozwiązań i kompletnym zbiurokratyzowaniu procedur.

Obecne doświadczenie powinno nas nauczyć tego, że potrzebujemy skutecznych narzędzi do działań z przemocą, bo problem jest poważny, choć niejednolite dane statystyczne zaciemniają jego obraz. Musimy zatem dokonać rzetelnych zmian w mechanizmach przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dobrym krokiem w stronę umocnienia będzie ratyfikacja Konwencji o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

 

Otrzymałam odpowiedź od Najwyższej Izby Kontroli, do której wystąpiłam z wnioskiem o kontrolę dotyczącą legalności i gospodarności sposobu przyznawania oraz sposobu wykorzystywania środków państwowych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach zawieranych kontraktów z podmiotami leczniczymi, których obowiązkiem jest udostępnianie wszystkich zawartych umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia świadczeń opieki zdrowotnej

Wskazany przeze mnie zakres zagadnień budzących niepokój, zostanie zgłoszony do projektu Planu pracy NIK na 2016 rok. Szkoda, że musimy czekać aż do 2016 roku, jednak nadzieje wzbudza fakt, że NIK wykazuje zainteresowanie tą materią i wykorzysta również moje uwagi w toku swoich przyszłych badań kontrolnych.

Chcę raz jeszcze zaznaczyć, że w swoim wniosku zawarłam postulaty zbadania przyznanych środków na rzecz podmiotów leczniczych (szpitali) w ramach zawieranych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i rzeczywistego sposobu wykorzystania przyznanych środków przez podmioty lecznicze. Zwróciłam się również z zapytaniem czy w ramach przyznanych środków w każdym podmiocie leczniczym zapewniony jest dostęp do wszystkich świadczeń opieki zdrowotnej, wymienionych w umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz czy we wszystkich szpitalach finansowanych ze środków publicznych istnieje możliwość dokonania zabiegu przerwania ciąży w enumeratywnie wymienionych przypadkach, wskazanych w ustawie z 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, a także czy w podmiotach leczniczych zapewniony jest niezakłócony dostęp do poradnictwa antykoncepcyjnego, finansowanego ze środków publicznych?

Treść odpowiedzi

 

Mam nadzieję, że dzisiejsza konferencja, będzie głosem, który rozpocznie w polskim Sejmie poważną dyskusję o legalizacji związków partnerskich i  że nie będzie to głos wołający na puszczy – powiedziała Wicemarszałkini Wanda Nowicka na konferencji prasowej pt. „Czy PO będzie za pracą nad ustawą o związkach partnerskich?”.

Odpowiadając na pytanie dlaczego musimy rozwiązać wreszcie problem związków partnerskich Wanda Nowicka podkreśliła –dyskryminacja osób z uwagi na ich tożsamość seksualną jest niczym innym jak złamaniem przynajmniej art. 32 Konstytucji. Jednocześnie pytając - Jak możemy jako Polska, kraj europejski, kraj nowoczesny, który jest już od 10 lat w Unii Europejskiej i aspiruje do tego aby być jednym z krajów, który wprowadza najbardziej nowoczesne rozwiązania, odwlekać podjęcie choćby dyskusji parlamentarnej na ten temat.

Wanda Nowicka przybliżyła również problem regulacji związków partnerskich z perspektywy Europy i Świata, jednocześnie zwracając się z apelem do Posłów i Posłanek -  jeśli chcemy utożsamiać się z rozwiniętymi krajami, położonymi na zachód,  powinniśmy jak najszybciej zacząć procedować nad kwestią związków partnerskich. Właśnie dzisiaj jest dzień, w którym możemy pokazać, że możemy sytuować się wśród krajów, które wprowadziły rozwiązania dla związków partnerskich, zgodne z duchem czasu, dlatego też zwracam się do Posłów i Posłanek aby dzisiaj podczas głosowania wyrazili zgodę na procedowanie nad projektem ustawy o związkach partnerskich – podsumowała Wanda Nowicka.

W konferencji uczestniczył również poseł Michał Kabaciński, który zaznaczył, iż dla Twojego Ruchu sprawa prawnego uregulowania związków partnerskich to sprawa priorytetowa i ma nadzieje, że jest taką również dla Platformy Obywatelskiej. 

Staram się regularnie informować o swojej działalności, a czas spędzam pracowicie. Zapraszam do zapoznania się z raportami.

 Opinia w sprawie interpretacji art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu

 Art. 34.8 Regulaminu Sejmu, który daje szczególne uprawnienia Marszałkowi Sejmu do nienadawania biegu projektowi ustawy, który został uznany za niedopuszczalny przez Komisję Ustawodawczą, jest sprzeczny z Konstytucją RP – wynika z opinii prawnej przygotowanej przez dr Ryszarda Piotrowskiego. Zwróciłam się o ekspertyzę prawną, przy okazji dyskusji nad projektami złożonymi przez Ruch Palikota dot. związków partnerskich. Wtedy Komisja Ustawodawcza uznała te projekty za niedopuszczalne, wbrew licznym opiniom konstytucjonalistów. Okazało się, że gdyby Marszałkini Kopacz chciała, mogłaby w ogóle wyrzucić je do kosza.

Opinia w sprawie zmiany nadruku na kopertach sejmowych wysyłanych do posłanek z „Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ” na „ Posłanka na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej”

Nie ma żadnych regulacji prawnych, które zakazywałyby w obiegu dokumentów czy w korespondencji urzędowej stosowania żeńskich odmian np. tytułów czy stanowisk – to wniosek płynący z opinii prawnej sporządzonej na zlecenie Biura Analiz Sejmowych. O opinię poprosiłam, kiedy Kancelaria Sejmu odmówiła mi wydrukowania kopert z informacją „Posłanka na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej”, zamiast „Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej”. Odmowę argumentowano brakiem używania słowa posłanka w Konstytucji RP oraz innych dokumentach regulujących funkcjonowanie parlamentu.

Opinia ws. umundurowania służbowego policjantek i policjantów

Informacja na temat przepisów dotyczących środków antykoncepcyjnych w Czechach, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemczech, Szwecji i Wielkiej Brytanii

Opinia dotycząca poselskiego projektu ustawy o świadomym rodzicielstwie wniesionym przez posłów Twojego Ruchu, dotyczącym zapewnienia dzieciom i młodzieży dostępu do wiedzy o świadomym rodzicielstwie, zdrowiu i seksualności człowieka, zapewnienia dostępności nowoczesnych metod i środków zapobiegania ciąży, stworzenia możliwości legalnego i bezpiecznego przerywania ciąży oraz zapewnienia kobiecie w ciąży pełnej opieki zdrowotnej i materialnej

INFORMACJA na temat prawa kobiet do świadczeń związanych z macierzyństwem i wychowywaniem dzieci w zależności od formy zatrudnienia w Austrii, Finlandii, Francji, Irlandii, Niemczech, Szwecji i Zjednoczonym Królestwie

INFORMACJA na temat edukacji seksualnej w Czechach, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Szwecji i Wielkiej Brytanii

Udział kobiet w procesie wyborczym

Opinia dotycząca postępowania Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Leśnych i Leśnictwa w przedmiocie rozpatrzenia sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2970) oraz rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie, na posiedzeniu nr 190, które odbyło się 24 czerwca 2015 r.

Informacja o politykach oraz rozwiązaniach prawnych na rynku pracy w wybranych państw europejskich dla dwóch grup wiekowych: osób młodych oraz osób w wieku okołoemerytalnym

Strona 1 z 2

UWAGA! Ten serwis używa technologii cookies.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej…

Akceptuję

Właściciel serwisu internetowego wandanowicka.eu, zobowiązuje się do należytej ochrony danych dotyczących odwiedzających serwis.

Dane dotyczące użytkowników serwisu nie będą przekazywane ani sprzedawane firmom ani osobom trzecim.

Dane przekazywane przez użytkowników serwisu będą wykorzystane jedynie w celu komunikacji.

Niezależnie od danych osobowych podanych podczas komunikacji, właściciel serwisu może wykorzystać technologie pozwalające na zbieranie niektórych informacji technicznych, takich, jak adres IP odwiedzającego, typ przeglądarki internetowej oraz używany system operacyjny.

Właściciel serwisu oraz podmioty obsługujące serwis internetowy gromadzą statystyki odwiedzin serwisu.

Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce ochrony prywatności. Zmiany mogą nastąpić w dowolnym czasie, a użytkownicy mogą, lecz nie muszą być o tym powiadomieni.

Aby usprawnić funkcjonowanie serwisu internetowego, stosowane są pliki cookie. Pliki te to informacja przekazywana przez przeglądarkę internetową i przechowywana na lokalnym dysku twardym użytkownika serwisu internetowego. Pliki cookie nie zbierają żadnych osobistych danych użytkownika serwisu internetowego.